H i s t o r i e

Slova k historii bezenského fotbalu, z pera dlouholetého předsedy klubu pana Zděnka  N o v o t n é h o:  
     

.   K založení fotbalového klubu došlo v roce 1930 pod hlavičkou
"SOKOL BEZNO" - s hřištěm  "Na sekerce" . V roce 1934 bylo vybudováno svépomocí nové hřiště /nynější trénikové/ za sokolovnou.
V době II. světové války a v době poválečné fotbalový klub hrál
důstojnou roli v rámci regionu, hrál 1.B a 1.A třídu, po válce ok-
resní přebor Mladoboleslavska. Nejvíznamější funkcionáři byli
bratři  V á g n e r o vé, pánové M i l e r , H o r č i c, K r u m p o l c, K o r e j z a, J i n d r a a další. Sponzory byli pan V á g n e r  a  K r e j č í k.
V roce 1970 se změnil v souvislosti s hlavním a jediným sponzorem název klubu na " T J Státní statek Bezno ", posléze na "T J Oseva Bezno".

.  Funkcionáři této doby byli  Miroslav  P o d z i m e k st., St. K o r e  j  z a st., Fr.  K r u m p o l c  st.,
Jos. M a c h á č e k, Jindřich N o v á k,  Frant. Z i m a,  Milan  M u c e k,  Zd. N o v  o t n ý, Viktor
Š t r b a v ý, Jaroslav  M u c e k, Zd. J i n d r a a další.
Soutěže - do roku 1973 okresní přebor II. třídy. mužstvo I B třídy sezony 1973 - 74"A" mužstvo 1 B třídy  sezona 1973 - 74
1973 - 1975 I.B třída krajské soutěže
1975 - 1976 I. A třída krajské soutěže
Hráči byli převážně odchovanci vlastního klubu
případně okolních obcí. Byl velký rozvoj mláde-
žnické kopané.
.    V roce 1975 byly slavnostně otevřeny nové, svépomocně v AKCI "Z" vybudované kabiny, za veliké pomoci a pochopení tehdejšího předsedy MNV  Radka Z o u f a l é h o.
V roce 1980 k 50 výročí založení klubu bylo otevřeno nově vybudované hřiště, rovněž v akci "Z", za vydatné pomoci tehdejšího předsedy  MNV Vlastislava  V í t k a.
.     Rok  1990 přinesl  v souvislosti se zánikem sponzora  Státního statku, nejen  změnu v názvu klubu na " S K  B E Z N O - S O V Í N K Y " ale i propad do soutěže III. třídy. Posléze v r. 1997  postoupil klub do II. třídy okresního přeboru kde hral do r. 2007. Nastalo období komercionalizace, kde je třeba nejen obětavost a nadšení, ale především  finanční prostředky, na jejichž výši je úroveň kopané  závislá.
      Přesto se podařilo zajistit dotaci a následně i realizovat rekonstrukci kabin v hodnotě cca 600 tis korun. Byla vybudována závlaha  trávníkové plochy. Díky nadšení a nemalého finančního přispění pana   Zd. Novotného,  zejména  do technologie  sečení , údržba a závlahy je trávníková plocha  jeho i naši chloubou.     Přes veškerou snahu se na, rozdíl od kabin, nepodařilo vyřešit  majetko-právní vztahy s pozemky, především s vlastní plochou obou hřišť, zejména  pro nedostatek finančních prostředku na jejich odkoupení.
    Bezesporu největším sportovním úspěchem posledních let byl návrat do 1.B. třídy Střed-očeského kraje v roce 2008. Po třech letech došlo k prudkému pádu až do 2. třídy okresu. Ze kterého se zvedlo v r. 2013 do O P a v podzimní části sezony 2014-15 přezimuje opět na sestupových posledních příčkách tabulky.
.    Začalo se dařit
  mládežnickému fotbalu. Pro velký zájem těch nejmenších  bylo založeno družstvo minižáků, které pod obětavým vedením p. Jitky Podzimkové přešlo do skupiny mladších žáků, a v okresní soutěži 7+1 se umístilo ne velice pěkném druhém místě. Mužstvo B jako rezerva áčka a prostor pro starší hráče, kteří si ještě rádi zahrají Podzimní část sezony 2010 až 2011 zahájila zpět v mladoboleslavském okresním přeboru. Žáci v OP hrají do dnes. Dorostu se při spolupráci s hráči Krnska a Chotětova, podařilo r. 2013 návrat do krajské soutěže, kde vydržel jeden rok. Nyní opět hraje v okresdním přeboru. Největší úspěch se podařil, v posledních létach 2012 - 14, družstvu minižáků pod vedením M. Korejzy. F. Míči a P. Nováka, které postupně od sezony k sezoně vítězilo ve skupině a pravidelně postupovalo až do divize 1 A. Následně založená přípravka, opět pod vedením J. Podzimkové, hraje v nejnižší soutěži a stává se tak přestupnou stanicí pro náhrádu minižáků starších, odcházejících postupně mezi  žáky.

foto mládežnických družstev z let 1974 a 1975 na turnaji v Kosmonosích:foto mužsta " A "  z  jarní sezony roku 2004:


mužsto " A " podzimní sezony 2005 - 2006:

 

                                                    Mužstvo "A"  jarní část sezony  2009 - 2010

 

Kde nás najdete

 

RESTAURACE Na hřišti

Po  zavřeno
Út - Pá  17.00 - 22.00
So - Ne  16.00 - 22.00

Otevírací doba se mění podle začátku zápasů.

Maru ve služběBanner SK MSMT.png
Baner Městys Bezno

Baner Sovínky

Kovo Benda baner[4].jpg

Baner SportFotbal.jpg

19. 6. Leoš

Zítra: Květa

Diskusní fórum

příspěvků: 170

Návštěvnost stránek

404896