Z  j e d n á n í  v ý b o r u
13.2.2019

Výkonný výbor se sešel ve složení : Novotný Zdeněk, Zeithaml Roman, Gruncl Petr, Korejza Lukáš,

                                                         Kornelák Michal, Macháček Jan, Podzimková Jitka

body jednání -

-Grant Škoda Auto a.s.

-dotace na výměnu oken v kabinách

-studna

 

2.ledna 2019

Výkonný výbor se sešel ve složení - Novotný Zdeněk, Macháček Jan, Kornelák Michal, Zeithaml

                                                         Roman, Gruncl Petr, Podzimková Jitka

hostem schůze - starosta městyse Bezna pan Volf

body jednání:

-navrhnutým trenérem pro "B" je Kameš Petr

-odsouhlasení zaplacení části pokuty pro p.Nováka

-dotace na "dešťovku"

Odsouhlaseno zaplacení 1/3 pokuty pro trenéra dorostu p.Nováka.

Novým trenérem "B" mužstva je Kameš Petr.

S panem starostou se projednalo financování a realizace studny, došlo i k domluvě a návrhu financování materiálu na opravu střídaček, projednalo se jejich přemístění na protilehlou stranu hřiště.

Podzimková Jitka předložila hospodáři vyúčtování všech akcí, předala vybrané částky.

 

10.prosince 2018

Výkonný výbor se sešel ve složení - Novotný Zdeněk, Kornelák Michal, Korejza Lukáš, Khol Martin

                                                         Podzimková Jitka

body jednání:

-návrh a nacenění nových střídaček

-návrh a možnosti realizace stažení dešťové vody ze střech hal Rolnického družstva

-zimní pronájem treninkového hřiště klubům na jarní přípravu

-návrh trenéra pro "B"

Oprava střídaček se momentálně odloží, prioritou je domluvit se starostou městyse Bezno realizace

studny pro zavlažováni hřiště.

Pronájem hřiště bude ve výši 1500.-Kč pro všechny kluby, Martin Khol připraví a odešle mail na kluby.

Na termínu příští schůze se domluvíme v SMS zprávách začátkem ledna.

10.listopadu 2018

Zápis ze schůze výboru:

Výkonný výbor se sešel ve složení - Novotný Zdeněk, Macháček Jan, Korejza Lukáš, Novák Pavel,  

                                                         Podzimková Jitka, Zeithaml Roman

body jednání:

-volba předsedy kontrolní komise

-volba trenéra A mužstva

-řešení střídaček a závlahy hřiště

-vybrání a výše příspěvků

-soustředění hráčů

Předsedou konrolní komise byl zvolen Kornelák Michal.

Trenérem A mužstva byl zvolen Zeithaml Roman.

Soustředění minižáků je naplánované, dorost pojede na soutředění společně s Chotětovem, soustředění A+B naplánuje nový trenér.

Korejza Lukáš připraví návrh na obměnu webových stránek.

Podzimková Jitka připraví a předloží vyúčtování všech akci.

Termín příští schůze je v pátek 7.12. od 18.00hodin- knihovna městyse Bezna.

3.listopadu 2018

Valná hromada

Jedním z bodů programu byly volby do výkonného výboru, do kontrolní komise a předsedy SK.

Novým předsedou SK Bezno-Sovínky byl zvolen Novotný Zdeněk

Členové výkonného výboru jsou :   Khol Martin

                                                       Macháček Jan

                                                       Novák Pavel

                                                       Podzimková Jitka

Členové kontrolní komise jsou :     Gruncl Petr

                                                       Korejza Lukáš

                                                       Kornelák Michal

FB_IMG_1540837078971.jpg


11. 3. 2017 
V a l n á   h r o m a d a

Zápis
Valná hromada na web JPEGBez názvu.jpg:


10. března 2016

Zatím jsou domluveny a zaplaceny tato hostování / přestupy na JARO 2016:

do Bezna:
prodloužena hostování:  Hötzelové Josef, Tomáš a Martin z FK Krnsko
hostování nové:  Veselý Miroslav z TJ Sokol Řepov
přestup:  Prýl Jan z TJ Družba Bukovany

z Bezna:
prodlouženo hostování:  Kiceluk Antonín do TJ Sokol Pěčice
přestup:  Růžička Roman (dorost) do FK Zdětín
                   Hodboď Ladislav (dorost) do TJ Sokol Chotětov
                   Böhm Michal --------------------------------------------
                   Böhm Tomáš --------------------------------------------
                   Bürger Jiří -----------------------------------------------
                   Novotný Zdeněk ----------------------------------------
 

Jinak dále jsou v jednání (není to z různých důvodů dotaženo do konce):
Dospělí: Bratři Novákové Václav a Ondřej do Pěčic,
               Jeřábek Petr do Chotětova

Dorost: Mižigár Milan do Zdětína
             Kolařík Martin do Benátek 

Žáci: Kaufus Denis do Čisté
________________________________________________________________________________________________________

26. října 2015

Zrušení účasti družstva dorostu v OP

.      Výkonný výbor ústy předsedy SK Bezno - Sovínky informoval OFS MB o odstoupení z OP Dorostu s tím, že se omlouváme za vzniklé problémy v organizaci soutěže a akceptujeme příslušnou pokutu ze strany OFS. Důvodem tohoto odstoupení je absence hráčů na zápasech a trénincích,  jejich nedisciplinovanost,  neukázněnost v chování a vystupování, končící ve formě ostudy a červených karet. Z tohoto pramenící jsou i výsledky v soutěži, ve formě záporného skóre, od poloviny  září a v říjnu.
.       Na zápas v Doubravě ve středu 28. října již družstvo neodjede. V tomto smyslu již byli informováni funkcionáři fotbalového oddílu Doubrava. O odstoupení bude rozhodnuto svazem až ve čtvrtek 29. října. a proto bude zápas předcházejícoho dne v Doubravě kontumován. Disciplinované  části družstva dorostu byl umožněn, dohodnut a zaregistrován přestup do TJ Sokol Chotětov.
______________________________________________________________________________

22. února 2015

Zápis z jednání výkonného výboru

Dne :  21.2.2015
Čas :    17.30 hod.
Místo :  klubovna Na hřišti
Zúčastnili : Macháček J., Kolovratník M., Möbius J., Jeřábek K..ml., Podzimková J.,Pejšek 

Body jednání :
-         J. Macháček informoval o finanční situaci (vklady x výběry z účtu,stav pokladny)
-         Info o návštěvě p. Janíčka z OFS
-         Upřesnění termínu odjezdu autobusu na PÚ do Mimoně
-         Upřesnění termínů použití autobusu pro mládež na mistrovská utkání
-         P. Kolovratník se pokusí zajistit změnu termínů některých zápasů žáků a dorostu
-         Mimořádná schůze v úterý 24.2., po tréningu. Termín další schůze : 7.3.
                                                                               
.                                                                                          Zapsal M. Kolovratník
______________________________________________________________________________


7. února 2014

Zápis z jednání výkonného výboru

Dne :  7.2.2015
Čas :
    17.00 hod.
Místo :  klubovna Na hřišti
Přítomní : Macháček J., Kolovratník M., Möbius J., Khol M., Jeřábek K. ml., Podzimková J.
.                  Pejšek J.

Body jednání :
-          J. Macháček informoval o finanční situaci (vklady x výběry z účtu,stav pokladny)
-          Původní žádost o přesunutí hracího dne dorostu byla stažena, bude nově  zaslaná
    .      žádost o posunutí začátků utkání na 11 hod'
-          Informování VV o schůzce s pí Švástovou
-          Uhrazen poplatek FAČR za klub jako celek – bankovním převodem
-          Dohoda s p. Pejškem ohledně použití autobusu pro mládež
-          Nové projednání hostování hráče Kolaříka M. ml.
-          Brigáda dne 14.2. bude ještě upřesněna dle počasí
-          Projednání zajištění tomboly, a verse plakátu na sportovní zábavu dne 14.3.2015
.           grafickou úpravu plakátů a vytištění zajistí p. Pejšek
-          Termín další schůze : bude v sobotu od 17:30 hod., po návratu "A" z Mělníka

.                                                                                                              Zapsal M. Kolovratník
_____________________________________________________________________________


25. ledna 2014

Zápis z jednání výkonného výboru

Dne :  24.1.2015
Čas :    15.30 hod.
Místo :  klubovna Na hřišti

Přítomní : Macháček J., Kolovratník M., Möbius J., Khol M., Jeřábek K. ml., Podzimková J., Novák P., Korejza M.

Body jednání :
-          Předseda Macháček informoval o finanční situaci (vklady x výběry z účtu,stav pokladny)
-          Podepsání admistrátorských povolení
-          Žádost o dotaci na opravu sokolovny odeslána (projekt na cca 503.000,-)
-          Připraveny informační letáky o náboru nových dětí do klubu (vyvěšení zajistí Macháček)
-          Seprané modré dresy A mužstva budou předány k opravě (zajistí Macháček)
-          Macháček + Kolovratník navštíví pí Švástovou ohledně účetnictví klubu
-          Bude podána žádost na STK o změnu herních termínů dorostu a žáků (přesun na sobotu .          od 10.30 hod., neděle 10.30 hod.) – předběžná dohoda s Paulusem M.
-          Lajnování hřišť – budou mít na starosti vedoucí nebo trenéři jednotlivých mužstev, vždy .    .      za   celý víkend, střídání po týdnu
-          14.2.2015 bude provedena brigáda (dle počasí) opravy chodníku v Sovínkách
.           u   Podzimkové J., popř. prořezání stromů vedle sokolovny – nutno zajistit úřední
.           povolení
   (kvalifikovaný dendrologický prořez)
-          Budou připraveny návrhy na plakáty pro Sportovní zábavu dne 14.3.
-          Hostování hráčů : projednáni Mechierek P. ml.,  Kolařík M. ml., Bláha P.
-          31.1.2015 – od 12.30 hod. brigáda na úklid kabin
-          Další schůzka výkonného výboru : 8.2.2015 v 17 hod. v klubovně Na hřišti

                                                                                                         Zapsal: M. Kolovratník

___________________________________________________________________________

17. ledna 2015

Valná hromada SK

Nově zvolený předseda: Jan M a c h á č e k
Nový sekretář:  Milan K o l o v r a t n í k
Nový  5ti členný V. výbor i Kontrolní komise.
Členské příspěvky beze změn. Nově bude v hotovosti vybírán poplatek 20,- resp 10.- Kč u mláděže, na praní dresů.
Komletní usnesení z jednání ke stažení : Usnesení z V. Hromady 2015

Pozvánka na v. hromadu 2015


__________________________________________________________________________

28. 3. 2014

Výroční valná hromada 26. 3. 2014

Usnesení Vh 26. 3. 2014

Usnesení Vh 26. 3. 2014

Výkoný výbor 7.3.2013:

Zápisz VV 7.3.2013

Zápis z VV pokračovaní


Valná hromada 2. břetna 2013:


Usnesení z V H  2013
_____________________________________________________________________________

12. února 2011

Ustavující chůze výkoného výboru

Zápis z jednání odkaz: Zápis z jednání VV dne 12.2.
________________________________________________________________

V Ý R O Č N Í    V A L N Á   H R O M A D A

V neděli, úmyslně po dopoledním zápase se Zdětínem, tak aby umožnila hráčům účast, se konala od 12:30 hodin, výroční členská schůze SK. Účast právě aktivních hráčů z řad dospělých a zejména dorostu  byla přesto na valné hromadě nevalná.

P R O G R A M: Jednání v. hromady 30.1.2011

  • Zahájení
  • Volba komisí
  • Zpráva o činnosti
  • Volba nového V. výboru
  • Diskuse
  • Závěr


S t r u č n ě   z   j e d n á n í :Předseda klubu, Jan Šišpela ve své zprávě o činnosti zhodnotil proběhlou rekonstrukci Sokolovny, údržbu na Ouči. Kriticky se vyjádřil k přístupu hráčů a členů k brigádám na těchto akcích i na údržbě hřiště. Připomněl nekoordované, byť možná dobře míněné akce, jako ples a turnaj mládežeVe sportovní činnosti vyzdvihl výchovu a úspěchy mladých nadějí, minižáků, žáků i dorostu, který má největší šanci k postupu. To ale neplatí pro A mužstvo a vůbec ne o posledním ve IV. tř. Béčku. Upozornil na raritních 6. vyměněných trenérů během 4. let. Rozebral složitou finanční stránku, výběr příspěvků i situaci ve vztahu s obcí, v úhradě energií a nájmů.
Pavel Novák v přednesené fin. zprávě, která představuje více jak  půlmilionový  obrat a ztrátu 70.  tisíc, zaviněnou nárůstem záloh na obcí neuhrazenou energii v Sokolovně, pro topení p. Krupky.
Jan Šišpela rezignoval na funkci předsedy a byl zvolen nový Výkonný výbor v předem navrženém a schváleném  počtu pěti členů, ve složení:  Jan Šišpela, Jan Macháček, Miroslav Podzimek ml., Jiří Pejšek a Martin Mucek. Ti ze svého středu zvolí na svém prvním jednání nového předsedu, sekretáře a pokladníka.

Doslovné znění zápisu, finanční zprávy i závěrečného usnesení budou po jejich zpracování zveřejněny v rubrice: Z jednání výboru
__________________________________________________________________________

18. ledna 2010


Valná hromada SK - So. 30. ledna 2010  od 16:30 hod. v salonku Kulturního domu.

Soustředění  -  „A“ mužstva proběhne v Kondraci  ve dnech 22.01.  -  24.01. 2010.

Zimní přípravné zápasy:

DOMA  -  soboty    30. ledna * Horky n. Jizerou      14:00 hod.
06. února * Benátky n. J."B“     14:00 hod
13. února * Předměřice              14:00 hod.
20. února  zájezd do Prahy – sehrají se dvě utkání na umělé trávě: 
„A“ a „B“ + stará garda.
(upřesnění bude týden předem)
6. března  * Řepov                   14:00 hod.
13. března * Vysoká                  14:00 hod.
_________________________________________________________________________

23. května 2009

Výkoný výbor dne 23. května 2009

Presence:
Šišpela, Podzimek, Pejšek, Mucek, Khol, Novák, Mechierek, Červeňák Jan

Projednáno: Stav výběru čl. příspěvků-hráči A+B+D vybráno, přispív.členy (Pejšek do 31.5)
Brigáda z 8-9.5 - valy posekány, sokolovna úklid neprovedena ( Podzimek )
Kolaudace hřiště v úterý 26.5 v 16:15 hod -
účast: Šišpela, Pejšek, Mechierek
Zajištění Memoriálů - oba budou o 6. družstvech ve dvou skupinách
zatím chybí 2. družstva do žák. turnaje (Procházka L)
3. rozhodčí zajistí Červeňák a Šišpela (
požádá Kiceluka)
Úklid hřiště, posekání, obou ploch a valů
Příprava Sokolovny jako šatny,průběžný úklid Podzimek
Možnost noclehu pro družstvo z Prahy
( Šišpela )
____________________________________________________________________________

25. dubna 2009

Výkoný výbor dne 24. dubna 2009

Přítomní:
Pejšek, Šišpela, Podzimek, Mucek, Podzimek, Novák, Mechierek,
Procházka
Nepřítomen: M. Khol
Projednáno: Pořádání "Memoriálu Petra Bajera" dne 28. 6. podrobnosti a propozice
v rubr.
MEMORIAL P.B.

Pořádání "Memoriálu M. Podzimka"dne 27. 6. podrobnosti a propozice
v rubr
. MEMORIÁL M. P.
SALER CUP  dorostu - finale bude 13.5 v Bezně a 3.6 v Březně
Stav výběru čl. příspěvků -"áčko" dělá mrtvého brouka
Zajištění sečení starého hřiště, valů a prostoru pod zábradlím na 8.-9.5 
zajištění sekačky v ZŠ (Líbal ) a na OU (Strapko), souhlas zajistí Pejšek
Přesun drezů z kabin do sokolovny a kompletace sad ( Podzimek)
Oprava závl. čerpadla - zatím nouzově řešeno -problém řešit instalací tl. 
spinače.
Registrace a hostování Kolařík Ml. - podáno po termínu - nevyhověno

_________________________________________________________________________

12. dubna 2009

Výkoný výbor dne 11. dubna 2009

Přítomní:
Šišpela, Novák, Mechierek, Pejšek, Podzimek
Nepřítomni: Khol, Mucek
Projednáno: Stav výběru čl. příspěvků
Financování provozu - jednání s Obcí
Stavední úprava šaten - propojení pos. dveřmy - materiál OU, práce SK
Brigády na úpravy plochy a kabin
Soupisky a čl.pořadatelské služby nutno vyvěsit na nástěnce
Spolupráce jedn. mužstev  - dohody  projedna s trenéry A-B A-D B-D
Lékarničky doplněny - pokud něco bude použito ihned doplnit
Návrhy na akce - spolupráce s KD - výdělek
Za jedn. mužstva: Platby rozhodčích a cestovné
Řádné vyplňování zápisů - pokuta 2x 
Hlášení výsledků okamžite po zápase
Hlídat lékařská potvrzení 
Plakátování pozvánek na mistr. utkání (Šišpela) kopie p. Pejškovi e-mail
_________________________________________________________________________

22. března 2009

VALNÁ  HROMADA   V  "RESTAURACI  JAMAJKA" jednala od 16.15 hod.

P r o g r a m   j e d n á n í : 1) Zahájení, presence, usnášení schopnost
2)
Schválení programu
3)
Volba komisí
4)
Zpráva předsedy
5)
Zpráva o výsledku hospodaření za r. 2008
6)
Zprávy jedn.  vedoucích družstev a trenérů
7)
Volba nového Výkonného výboru SK
8)
D i s k u s e
9)  Usnesní a závěr jednání

Dokumety z tohoto jednání (ve form.Word): "Zápis z VH 22.3" a
"Usnesení z22.3"
_______________________________________________________________________

13.3. 2008

Výkonný výbor SK Bezno - Sovínky zve všechny členy na VALNOU  HROMADU , která se konná dne 22. března 2008 od 13.00 hodin v restauraci "J A M A J K A "
v Sovínkách

17. 9. 2007

Informace z výkonného výboru pro rodiče a členy SK

 

 

 

 

2. schůze nově zvoleného výboru 21.1.2007 -

ustavení orgánů a volba předsedy - viz kopie zápisu z jednání

1. Valná hromada dne 26.1.2007

doslovné znění zápisu z tohoto jednání:

Usnesení z valné hromady

Všem členům i sportovním příznivcům

Kde nás najdete

 

RESTAURACE Na hřišti

Po  zavřeno
Út - Pá  17.00 - 22.00
So - Ne  16.00 - 22.00

Otevírací doba se mění podle začátku zápasů.

Maru ve služběBanner SK MSMT.png
Baner Městys Bezno

Baner Sovínky

Kovo Benda baner[4].jpg

Baner SportFotbal.jpg

19. 6. Leoš

Zítra: Květa

Diskusní fórum

příspěvků: 170

Návštěvnost stránek

404896