HRÁČI "A" Jaro 2008

H r á č i   m u ž s t v a  "A"

_______________________________________________
 KamešKameš mini na web
     K A M E Š   P e t r
      r. 1977
      Brankář
      odchovanec SK Bezno-Sovínky
      Bydliště:  S  o v í n k y
      e-mail:
      Přezdívka: " L a m a "

_____________________________________________________________________________________

Holan

     H O L A N    J a n
          r. 1973
         Brankář
         odchovanec SK Krnsko, v Bezně od r. 2007
         Bydliště: Č e j e t i c e   M B
         e-mail
         Přezdívka: " O l i v e r "


_________________________________________________________________________

Kiceluk

     K I C E L U K   A n t o n í n
         r. 1988
         útočník
         odchovanec FK  Mladá Boleslav, za Bezno
         hraje od  roku 2006
         Bydliště:  Zamachy
         e-mail
         Přezdívka: " T o n í k "


_________________________________________________________________________

Podzimek

       
        P O D Z I M E K    M i r o s l a v
     r. 1978
      útočník
      odchovanec SK Bezno-Sovínky
      Bydliště:  B e z n o
      e-mail:
mir.podzimek@volny.cz
      Přezdívka: " T u č e k" 

_________________________________________________________________________

Kolařik mini
        K O L A Ř Í K     M a r t i n
    
r. 1974
      útočník
      odchovanec  S K Bezno-Sovínky
      Bydliště: Velké Všelisy
      e-mail:
      Přezdívka: " K v a q "

_________________________________________________________________________

Firický     
F I R I C K Ý    J o s e f   
    
r. 1990
      útočník
      odchovanec SK Bezno-Sovínky
      Bydliště:  B e z n o
      e-mail:
      Přezdívka:
_________________________________________________________________________
   Linek                                    
        L I N E K    J i ř í
     r. 1974
      záložník
      odchovanec F K  Hlinsko, v Bezně
      od r. 2005  
      Bydliště: C h o t ě t o v
      e-mail:
      Přezdívka:

_________________________________________________________________________

šámal

        Š Á M A L   P a v e l
      r. 1985
      záložník
      odchovanec F K  Mladá Boleslav, do
      Bezna přešel jako dorostenec v r. 2005
      Bydliště: V e l k é   V š e l i s y
      e-mail:
      Přezdívka:  " Š á m y " 

_________________________________________________________________________

Möbius       M Ö B I U S  J a n
        r. 1985
        záložník
        odchovanec F K Mladá Boleslav za Bezno
        hraje od r. 2006
        Bydliště:  M l a d á   B o l e s l a v
        e-mail
        Přezdívka:  " M e b i "

 
_________________________________________________________________________

šubrt          Š U B R T    D a v i d
     
r. 1984
       záložník

       odchovanec SK Bezno-Sovínky
       Bydliště: S o v í n k y
       e-mail:
       Přezdívka: " D a v i s "


_________________________________________________________________________

Korejza L       Korejza mini foto
       K O R E J Z A   L u k á š
       r. 1982
       obránce:
       odchovanev SK Bezno-Sovínky 
       bydliště: S o v í n k y
       e-mail:
       Přezdívka: " Z u b "

_________________________________________________________________________

Paryzek       
       P A R Ý Z E K    L u b o m í r
       r. 1987
       obránce
       odchovanec F K  Mladá Boleslav za
       Bezno hraje od r. 2006
       Bydliště:  Z a m a c h y
       e-mail:
       Přezdívka: " P á č a "


_________________________________________________________________________

Bajer P.        B A J E R    P e t r
        r. 1982
        obránce
        Odchovanec SK Bezno-Sovínky
        Bydliště: S o v í n k y
        e-mail
        Přezdívka: " B r ď a "


_________________________________________________________________________

Bajer T.       B A J E R    T o m á š
       r. 1988
       obránce
       odchovanec SK Bezno Sovínky
       Bydliště: M l a d á   B o l e s l a v
       e-mail:
       Přezdívka: " H o r e "


_________________________________________________________________________
      Gruncl
      G R U N C L    M a r  t i n
       r. 1986
       obránce
       Odchovanec SK Bezno-Sovínky
       Bydliště:  B e z n o
       e-mail:
       Přezdívka: " H o r e "

_________________________________________________________________________

       B E N D A    V l a s t i m i l
        r. 1983
        obránce
        odchovanec SK Bezno-Sovínky
        Bydliště: S o v í n k y
        e-mail:
        Přezdívka:


_________________________________________________________________________

 

 

 

 

Kde nás najdete

 

RESTAURACE Na hřišti

Po  zavřeno
Út - Pá  17.00 - 22.00
So - Ne  16.00 - 22.00

Otevírací doba se mění podle začátku zápasů.

Maru ve služběBanner SK MSMT.png
Baner Městys Bezno

Baner Sovínky

Kovo Benda baner[4].jpg

Baner SportFotbal.jpg

14. 7. Karolína

Zítra: Jindřich

Diskusní fórum

příspěvků: 170

Návštěvnost stránek

405703